O ștampilă comodă îți economisește timpul si banii...

Confecționarea ștampilelor

   Compania noastră  este lider în confecţionarea de ştampile, ştampile-antet. Puteţi comanda ştampile şi ştampile-antet de diferite dimensiuni şi pentru toate gusturile: ştampile rotunde, ştampile patrate...

   Dispunem de posibilități de a confecționa ștampila nu doar după schiță, dar și după amprentă sau fotografia ei, important este doar ca toate elementele ștampilei să fie vizibile și clare.

   Pentru confecționarea ștampilei urmează să Vă prezentați la oficiul nostru !!!

   Ştampila este un mijloc specific de a atribui unui document o putere juridică. În afară de aceasta,  şi acest lucru nu este unul lipsit de importanţă, este încă o modalitate de a atrage atenţia asupra companiei Dumneavoastră. 

Elaborăm ștampile pentru:

 • S.R.L.
 • Î.I.
 • O.O.
 • G.Ț.
 • Instituții medicale
 • Traducători ș.a.

Ştampile la confecţionarea cărora nu se cere permisiunea organelor de poliţie (simple):

 • Ştampile ce conţin pe scurt denumirea întreprinderii sau organizaţiei
 • Facsimile
 • Sigilatoare
 • Ştampile de suvenir
 • Ştampile pentru utilizare în interiorul întreprinderii sau organizaţiei.

Acte necesare pentru confecţionarea ştampilelor simple:

 • Cerere către EXPERT.
 • Copia actului de identitate.

La confectionarea ştampilelor cu autorizare trebuie să prezentaţi urmatoarele acte:

Pentru asociaţii tovărăşeşti, cooperative, asociaţii comunale, SRL, SA, întreprinderi de stat, organizaţii obşteşti, fonduri, instituţii medicale:

 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (original + copia)
 • extras din Registrul de stat al unităţilor de drept despre numirea conducătorului, nu mai vechi de jumătate de an (copia)
 • buletinul de identitate al administratorului (copia)

Pentru întreprinderile individuale (I.I.), gospodării ţărăneşti (G.Ţ.):

 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (original + copia)
 • hotărîrea cu privire la fondare (copia) sau extras din Registrul de stat al unităţilor de drept despre numirea conducătorului, nu mai veche de jumătate de an (copia)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copia)

Pentru birourile de avocaţi sau cabinete individuale:

 • extras din Registru eliberat de biroul de avocaţi (original + copia)
 • buletinul de identitate (original + copia)
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copia)

Pentru avocat (ştampilă personală):

 • licenţa (original + copie)
 • document ce confirmă activitatea avocatului în baroul dat
 • buletinul de identitate (copie)

Pentru notar:

 • licenţa (original + copie)
 • extras din registrul notarilor al Ministerului Justiţiei
 • buletinul de identitate (original + copie)

Pentru medici

 • diploma (original + copia)
 • scrisoare de la locul de muncă vizată de conducătorul instituţiei medicale
 • buletinul de identitate (copia)

Pentru organizaţii şi întreprinderi de stat şi locale:

 • regulamentul sau dispoziţia în baza căreia activează organizaţia, întreprinderea (copia)
 • ordinul de numire în funcţie a conducătorului (copia)
 • buletinul de identitate al conducatorului (copia)
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copia)
 • dacă se solicită confecţionarea ştampilei cu stema ţării – copia ordinului ministrului,conducatorului departamentului privind acordarea dreptului de utilizare a acestor ştampile, extrasul din hotarîrea Guvernului RM.

Pentru culte religioase şi părţi componente (biserici, mănăstiri):

 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (copia + originalul)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copia)
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copia)

Pentru comitetul sindical:

 • certificat de înregistrare a organizaţiei şi/sau certificat de atribuire a codului fiscal (original + copia)
 • extras din registru de numire în funcţie a conducătorului, nu mai vechi de jumătate de an (copia)
 • buletinul de identitate (copia)
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copia)

La confecţionarea ştampilei în cazul pierderii, se prezintă, pe lîngă cele enumerate mai sus:

 • Certificat eliberat de la sectorul de poliţie;
 • Confirmarea publicării anunţului despre pierdere în „Monitorul Oficial”
 • Adeverinţa ştampilei pierdute (în original)

     Pentru confecţionarea ştampilei în urma uzării, este necesar de prezentat, adăugător la actele enumerate mai sus, ştampila uzată şi adeverinţa ei.    

     În caz cînd adeverinţa ştampilei lipseşte, solicitantul este obligat să prezinte o confirmarea a publicării anunţului despre pierdere în „Monitorul Oficial.

 

 

 

 


BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376